Dự án

Năm

Dự Án

Chủ Sở Hữu

Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

2013

Su Tu Nau

Cuu Long JOC

Choke valves

CCI

2013

O Mon 1 Power Plant – Unit 2

EVN

Turbine Bypass System

CCI

2013

Diamond WHP

PC Vietnam Limited

Pressure Safety Valves

Farris

2012

Thang Long – Dong Do

Lam Son JOC

Control valves & Pressure Regulators

CCI & ESME

2012

Thang Long – Dong Do

Lam Son JOC

Pressure Safety Valves

Farris

2012

Mong Duong 1 Power Plant

EVN

Turbine Bypass System

CCI

2011

Hai Thach, Moc Tinh
PQP

Bien Dong POC

Pressure Regulators

ESME

2011

LPG Refrigerated Storage

PetroVietnam Gas

Control valves

CCI

2011

Rong Doi
Field Development

KNOC

Ball Valves

OMB

2010

Rong Doi
Field Development

KNOC

Ball Valves 12” 900#

OMB

2010

Hai Thach, Moc Tinh
PQP

Bien Dong POC

Fast acting SDV

CCI

2010

Rong Doi
Field Development

KNOC

Ball Valves

OMB

2010

Hai Thach, Moc Tinh
PQP

Bien Dong POC

HIPPS

CCI

2010

Hai Thach, Moc Tinh
PQP

Bien Dong POC

Ball valves

OMB

2009

Chim Sao WHP

Premier Oil

Water Injection Choke & Double Block & Bleed

CCI & OMB