Capture

GBA-FS

GBA là nhà cung cấp hàng đầu thế giới cho các ngành công nghiệp Dầu Khí và Lọc hóa dầu.
Sản phẩm chính của chúng tôi là hệ thống đuốc đốt, hệ thống đánh lửa, giàn đỡ và các hệ thống phụ trợ. Chúng tôi cung cấp cho tất cả khách hàng trong ngành dầu khí, hóa chất, lọc hóa dầu hay bất kể nơi nào có nhu cầu xả thải lượng lớn khí dễ cháy nhanh chóng và an toàn nhất.
Những khách hàng của chúng tôi bao gồm những công ty dầu hàng đầu thế giới cũng như các công ty thiết kế và xây dựng trong các ngành liên quan.
Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu về đuốc đốt bao gồm đuốc siêu thanh áp cao, đuốc bơm hơi ít khói, đuốc kín, và tất cả hệ thống kết cấu trụ đỡ từ 10 đến trên 200m.
GBA hoạt động tại 3 văn phòng chính gồm London và Milan cho thị trường châu Âu, Trung Đông & Đông Nam Á và văn phòng tại Houston cho thị trường Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Hệ thống đại lý ủy quyền của chúng tôi phủ khắp thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực này.