Integrated-HIPS-skid

Hệ thống bảo vệ áp suất cục bộ (HIPPS)

Hệ thống HIPPS (hay còn gọi là HIPS) là một hệ thống tổng hợp ngày càng được sử dụng rộng rãi trên các giàn khai thác dầu khí, hệ thống được thiết kế để cô lập những nguyên nhân có thể gây quá áp suất thay vì xả ra ngoài trong trường hợp cả hệ thống bị quá áp và bảo vệ cho hệ thống công nghệ trên giàn. Hệ thống HIPPS là một hệ thống an toàn áp suất hoạt động độc lập và đáng tin cậy được thiết kế theo tiêu chuẩn ANSI/ISA và IEC, nhằm thay thế cho hệ thống đuốc đốt khẩn cấp với nhiều tính năng ưu việt hơn hệ thống đuốc thông thường.

Product_HIPPS_1