Training-icon

Hướng Dẫn Kỹ Thuật

Cùng với các chuyên gia từ hãng hàng đầu, TFS cung cấp những khóa huấn luyện cho khách hàng nhằm giúp đỡ và giải đáp để khách hàng hiểu thêm trong việc sử dụng cũng như bảo quản các sản phẩm của hãng nhằm tối ưu hóa hiệu suất cũng như tuổi thọ của hệ thống. Chúng tôi cung cấp những công cụ cho khách hàng để có thể tự giải quyết những vấn đề có thể gặp phải trong sản xuất và từ đó xây dựng nên khối khách hàng lớn mạnh và tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng cũng như dịch vụ của TFS.

Hướng Dẫn Kỹ Thuật tại văn phòng PVGas

Hướng Dẫn Kỹ Thuật tại văn phòng Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

IMG_8429

IMG_8427 IMG_6271 IMG_8430

IMG_6262 IMG_8433

Hướng Dẫn Kỹ Thuật tại văn phòng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

IMG_9468 

Hướng Dẫn Kỹ Thuật tại văn phòng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 4

IMG_2579 IMG_2574 IMG_2575 IMG_2577